Als u via het contactformulier op onze website of rechtstreeks per mail of telefoon contact met Debineo hebt opgenomen en hieruit een opvolging volgt, zal Debineo uitsluitend uw voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam opslaan voor correspondentiedoeleinden, die passend zijn bij de relatie die wij op dat moment met u hebben. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor directe afhandeling van uw contactverzoek en contact in de daarop volgende momenten.

U heeft het recht de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen. Desgewenst en op uw aangeven kunnen deze gegevens per direct of na afloop van de opdracht verwijderd worden. Niemand anders dan Debineo heeft toegang tot deze contactgegevens. Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde server waardoor de bescherming van uw contactgegevens gegarandeerd is en uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming of verzoek hiervoor (bijvoorbeeld een doorverwijzing of nieuwe opdracht). Uw voor- en achternaam in combinatie met uw telefoonnummer worden bewaard op met vingerafdruk beveiligde telefoons. Debineo verwijdert zelf contactgegevens die niet meer nodig zijn.

Voor de hosting van deze website en het beheer van de contactgegevens maakt Debineo gebruik van Brouwer ICT als verwerker (Brouwer ICT).